Úvod

»

Služby » Pronájem

Pronájem

Dlouhodobý pronájem značících zařízení

=

úspora nákladů a zvýšení produktivity

 

Nabízíme krátkodobý i dlouhodobý pronájem značících zařízení, tzv. full servis (operativní leasing, nebo outsourcing). Je to výhodný způsob, jak pořídit značící technologii včetně servisu. Pokud zvolíte pro financováni zařízení dlouhodobý pronájem, nebudete muset čerpat investiční prostředky. Sami si určíte dobu splácení 3, 4 nebo 5 let, během které budete mít zajištěnou pravidelnou údržbu a servis pronajatých strojů. Služba obsahuje jak provozní údržbu, tak i veškeré opravy.


Pravidelná odborná péče o zařízení je zárukou jejich plné provozuschopnosti, úspory času a snížení provozních nákladu.

Po uplynutí doby pronájmu budete mít možnost zařízení odkoupit za zůstatkovou hodnotu do svého vlastnictví, nebo je můžete modernizovat uzavřením další pronájemní smlouvy na nové zařízení. Vaše stroje tak budou neustále ve výborném stavu, připraveny podávat vysoké výkony a přispívat k produktivitě a konkurenceschopnosti Vaší firmy.

Jaké výhody Vám nabízí dlouhodobý pronájem?


Neinvestiční pokrytí potřeby značících strojů

 • rovnoměrné měsíční splátky po dobu trvání pronájmu
 • splátky pronájmu nájemce hradí z provozních prostředků bez nutnosti čerpání financí na investice
 • jednodušší schvalovací proces, neboť se nejedná o investice
 • splátky pronájmu je možno uplatnit v účetnictví jako nákladovou položku


Rychlé řešení bez vysoké finanční hotovosti

 • nájemce neplatí jednorázovou platbu předem jako v případě finančního leasingu

 • nájemce dostane do užívání všechna potřebná zařízení současně pouze za jednu měsíční splátku


Snížení provozních nákladů

 • bezplatná ekologická likvidace odpadů vzniklých při údržbě a opravách

 • náklady a materiál spojený s předepsanou údržbou spadají do splátek pronájmu a přestávají být starostí a finanční položkou


Úspora režijních nákladů

 • redukce administrativy – veškeré náklady spojené s údržbou zařízení jsou zahrnuty v měsíční splátce

 • úspora prostředků na nákup náhradních dílů a s tím souvisejících nákladů na jejich skladování a evidenci


Ostatní výhody

 • absence problémů spojených s vyřizováním úvěru nebo leasingu

 • možnost komplexně a dlouhodobě finančně plánovat

 • možnost průběžného doplňování zařízení dle aktuální potřeby

 

 

 

Potřebujete poradit s výběrem?

Neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni se Vám plně věnovat. Zavolejte nám na
296 411 823
, nebo odešlete kontaktní formulář.