PŘÍPADOVÁ STUDIE |
Dodávka kompaktního CO2 laseru AB MarkC10 SP Net

Oslovil nás jeden z předních výrobců balených sladidel v České republice, zda bychom společně našli alternativu inkoustového potisku, který dosud využívali.

Po návštěvě zákazníka jsme zjistili, že doposud využívali inkjetovou technologii – CIJ. Stávající inkjetová tiskárna vyžadovala v provozu zákazníka neustálou údržbu, přičemž při výrobních odstávkách docházelo k zasychání a po odstávce i k následně velmi nespolehlivému provozu celého zařízení. Roční náklady na provoz takového stroje se mohou pohybovat ve vyšších desítkách tisíc, toho si byl vědom i sám zákazník, a právě proto chtěl tuto technologii ve svém provozu eliminovat.

Společně jsme tedy hledali řešení, které zahrnovalo: dodání zařízení, které nepoužívá pro tisk inkousty, cartridge ani pásky. Zároveň jsme řešili požadavek, aby zařízení naběhlo do provozuschopného stavu i po delší odstávce v jednotkách minut a nebyla zde vyžadována žádná nadstandardní údržba, tak jako v případě inkjetu. Posledním požadavkem byly kompaktní rozměry zařízení, aby se vešlo do stávající plnící linky.

.  

NAŠE ŘEŠENÍ:

Dodávka kompaktního CO2 laseru AB Mark C10 SP Net s čočkou umožňující popis ve velikosti 75x75mm. Námi dodaný laser je integrován do starší baličky nad několika poziční karusel. V první pozici dochází k naplnění krabičky sladidly v předem zvoleném počtu. Následně je krabička posunuta na druhou pozici, kde dojde k vyznačení datumu, šarže a času – celkem tedy 17 alfanumerických znaků, které tento laser zvládne vyznačit za cca 0,3s. Poté je krabička zalepena a je transportována mimo karusel do skupinového balení. Ovládání laseru je zajištěno pomocí dotykového 10“ displeje, kde si může zákazník editovat jak podobu zpráv, tak také parametry značení (rychlost, výkon,…)

 

hellma_abmark_obrazovka hellma AB Mark obrazovka laser C02

Děkujeme za svěřenou důvěru a těšíme se na další výzvy!

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022