Na této stránce shromažďujeme nejčastěji se vyskytující dotazy na technologie průmyslového značení.

 

LASEROVÉ ZNAČENÍ

Jak zvolit vhodné laserové značení?

Vhodnou technologii značení laserem je třeba správně zvolit již na začátku výběru označovacího laseru. Musí být předem jasné jaký materiál se bude označovat, jaký je požadavek na rychlosti značení nebo zda se bude pálit statický předmět nebo pohyblivý výrobek na pásu výrobní linky či dopravníku. Dle fyzikálních vlastností označovaných materiálů pak volíme v průmyslových laserech mezi laserovým značením technologií CO2, vláknem (fiber) nebo DPSS  (pevnolátkové) lasery. CO2 – laserové značení se používá převážně na měkčí materiály jako jsou papír, lepenka nebo měkčí plasty. Laserové značení vláknovým laserem se zase používá pro potisk kovových materiálů a tvrdších plastů. Volbu vhodného laserového značení doporučujeme konzultovat s našimi odborníky.

Jaká bezpečnostní opatření je nutné při laserovém značení dodržovat?

Jelikož jsou průmyslové značící lasery zařízení s nebezpečným zařízením pro lidský zrak (laserové zařízení třídy 4), je třeba při značení laserem dodržovat předepsaná pravidla bezpečnosti práce. Z těchto důvodů jsou ve statických aplikacích značení laserem používána krytá pracoviště – pracovní stanice s ochrannými bezpečnostními prvky. Pro práci při údržbě a servisu je nutné používat speciální brýle v filtrem proti laserovému záření dle vyzařované vlnové délky a druhu paprsku. Pracoviště s laserovým značením musí být výrazně viditelně označené bezpečnostními prvky v podobě samolepicích etiket a štítků.

 

ZNAČENÍ MIKROÚDEREM

Jaké materiály lze značit mikrorytím nebo mikroúderem?

Technologie mikroúderu je určena pro průmyslové značení všech tvrdých nekřehkých a nepříliš pružných materiálů jako jsou kovy, plasty, dřevo nebo tvrdá kůže.

Jaké jsou základní typy mikroúderových strojů?

V zásadě existují 2 druhy zařízení: pro mikroúder – tj. značení pomocí jednotlivých bodů vzniklých úderem – rázem anebo jsou zařízení, která v sobě kombinují možnost zároveň provést mikroúder a tlakového rytí ostrým a tvrdým hrotem.

Je možné značit touto technologií i lakované nebo práškované výrobky?

Ano. Ze zkušenosti vychází, že lze označovat i lakované profily a kovové trubky. Jelikož je značení hloubkové, pronikne i skrze barvu. Takto lze značit např. datamatrix kódy, které můžete následně zkontrolovat čtečkou.

 

INKOUSTOVÉ TISKÁRNY neboli INK-JET

Jaký je rozdíl mezi inkjet technologiemi tisku malých a velkých znaků?

Základním rozdílem v těchto inkjet technologiích neboli značení inkoustem je způsob použití. Inkoustové značení malých znaků (inkJET CIJ) umožňuje potisk přímo na výrobek nebo obal, který může být nesavý i savý. Potisk inkjet se skládá z drobných kapek, které umožňují miniaturní písmo. Technologie inkjet s tiskem velkých znaků tiskne pomocí výrazně větších kapek s hrubším rastrem. Používá se převážně na kartonové obaly při skupinovém balení a značení výrobků.

Co lze značit inkoustovým tiskem malých znaků?

Značit můžete alfanumerické znaky jako například datum výroby a datum spotřeby, šarže, číslování produktů, jednodušší značky a symboly nebo složitější tiskové zprávy obsahující text, numerické znaky a zároveň čárové nebo jiné 2D kódy.

Na jakém principu funguje inkjetová technologie CIJ (Continuous Ink Jet)?

Zjednodušeně řečeno tato technologie tisku používá nepřetržitý (kontinuálně cirkulující) inkoustový paprsek, který vzniká v inkoustovém systému ředěním hlavního potiskovacího média – inkoustu pomocí ředidla. Samotný tisk se uskutečňuje vychylováním inkoustového paprsku složených z inkoustových kapek nabíjených elektrickým nábojem. Inkoustový tisk malých znaků tedy probíhá skládáním jednotlivých inkoustových kapek do nástřiku celé tiskové zprávy v rámci definované matrice.

Jakými inkousty lze tisknout?

Technologie kontinuálního inkoustového tisku malých znaků (CIJ) umožňuje označování produktů pomocí široké škály standardních a speciálních průmyslových inkoustů se specifickými vlastnostmi. Na světlé povrchy jsou vhodné tmavší odstíny a naopak na tmavé materiály – světlé, pigmentové inkousty, kdy pigmentové částice zlepšují kontrast a čitelnost.

Jaká je průměrná doba zaschnutí inkoustů?

Standardní zasychací časy průmyslových inkoustů jsou v řádech sekund. Nejrychleji zasychající inkousty pro tisk malých znaků jsou na bázi rychle se odpařujících látek typu aceton a butanon, což zaručuje zaschnutí již do 2 vteřin. Toho se využívá zejména v průmyslových odvětvích s velkým objemem a rychlostí výroby, kde se potisk nesmí v rámci dalšího procesu rozmazat nebo setřít. Finálních vlastností dosahuje potisk po vytvrzení neboli vyzrání, což je obdobné jako u jiných rychleschnoucích barev za 24 hod.

Je inkoustové značení trvalé nebo dočasné?

Obecně se mezi trvalé značení výrobků počítají technologie laserového, mikroúderového a rycího značení. Nicméně některé druhy průmyslových inkoustů se vyznačují vyšší odolností vůči odstranění. Nelze je tedy odstranit běžnými mycími prostředky, vodou nebo lihem. Některé inkousty mají odolnost vůči benzínu nebo brzdové kapalině (vhodné např. pro automobilový průmysl). Odolnost speciálních inkoustů lze zvýšit pomocí vytvrzení průmyslovými UV lampami. Pro běžnou potřebu však bohatě dostačuje standardní mechanická odolnost většiny inkoustů.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022
 
 

    Mám zájem o
    Dozvěděl jsem se o vás