Inkjetové značení s kamerovou kontrolou – Code M

Srpen 2020


Nahraďte stávající složité kontrolní postupy jednoduchým a automatickým řešením

Vybavení výrobní linky kamerovým kontrolním systémem lze snadno dosáhnout pomocí novinky německého výrobce Koenig & Bauer – Code M. Ať už se jedná o sledování výrobní linky, diagnostiku správnosti kódu, nebo kontrolu zpráv všechny aplikace je možné zkontrolovat pomocí této inteligentní kamery propojenou s ink- jetů tiskárnou alphaJet mondo.

Zkontrolujte při každém tisku přítomnost, čitelnost a obsah značení

Označování výrobků datem, šarží apod. se provádí podle individuálních specifikací s různými technologiemi. Ink-jetové značení alfanumerických znaků je nejen pro lidskou, ale i pro strojovou kamerovou kontrolu složité na vyhodnocování. Kombinace kompatibilních komponentů pro průmyslové kódování a kontrolu kvality vám poskytuje spolehlivou a přesnou kontrolu v reálném čase. Daný systém lze doplnit o světelnou a zvukovou signalizaci, vyhazovač NOK produktů a databázově propojit s PLC a statistikami OK / NOK produktů.

100% vizuální kontrola pro všechna průmyslová odvětví

Na kontrolu kódování v reálném čase je k dispozici množství funkcí kontroly, např.

Kontrola přítomnosti značení

OK = kódování je úplné

NOK = kódování je neúplné, produkt je vyřazen

Několik kontrol současně

např. kód matice údajů a alfanumerický text

Shoda údajů

Zkontrolujte, zda se tištěný text nebo obsah tištěného kódu shodují s očekávanými údaji.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022