PŘÍPADOVÁ STUDIE | INTEGRACE KOLABORATIVNÍHO ROBOTA 

Významná farmaceutická společnost hledala efektivní řešení pro spolehlivou paletizaci a etiketaci výrobků na výstupu z adjustační linky pro čtyři typy výrobků, které adjustační linkou prochází. Cílem bylo samostatně stojící pracoviště, s potenciální možností přesunutí celého zařízení k jiné lince. Díky tomu nepřicházelo v úvahu použití robotického oplocení a proto jsme jako řešení zvolili kolaborativního robota.

 

Další podmínkou pro úspěšnou realizaci byla schopnost etiketovat dlouhé etikety (260mm) a to přes roh krabice. Museli jsme zajistit selekci neshodných krabic s léčivy skrze NOK dopravník mimo linku.

NAŠE ŘEŠENÍ:

Efektivní paletizační kolaborativní robot Doosan s nosností až 20kg a dosahem až 1700mm.

Řešení navazuje na výstup z adjustační linky, nejprve dojde k usměrnění a navedení krabice pomocí bočních naváděčů. Na dopravníku dojde k etiketaci přes roh – CAB Hermes Q + 5414 vacuum belt aplikátor s možností dotisku proměnných přímo na lince.

Následně se krabice přesouvá na další dopravník, kde dochází k selekci na OK a NOK výrobky na základě binárního výstupu z linky. Poté robot paletuje jednu z palet. Po dokončení paletizace je přivolána obsluha a dochází k paletizaci druhého paletového místa.

Celkem jsme nastavili 3 konkrétní paletizační schémata, při dokončení paletizace na jednom paletizačním místě robot plynule přechází k další paletizaci na místo druhé.

Řízení jsme realizovali pomocí PLC Siemens 1200 s malým Hmi pro vizualizaci stavů. Řešení je variabilní a je připravené i k případnému převozu na jinou linku.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022