Projekt LIFTEC-EDU-REGIONYCZ. 1.04/1.1.02/35.00990Výběrové řízení

Popis projektu

Obsahem projektu je vzdělávání členů cílové skupiny v oblastech komunikačních, obchodních a interpersonálních kompetencí s následným koučingem v terénu. Součástí realizace projektu je vytvoření e-knihovny, podpory e-learningového vzdělávání, která zvýší operativní dostupnost školících manuálů a zajistí tak udržitelnost vzdělávání stávajících zaměstnanců a podporu vzdělávání nových zaměstnanců.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je systematický rozvoj a udržení kvalitních zaměstnanců společnosti LIFTEC CZ, spol. s r.o. Naplněním hlavního cíle dojde k růstu kvalifikace a adaptability zaměstnanců obchodního oddělení na pracovním trhu a dále vzroste konkurenceschopnost společnosti.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou je 23 regionálních, tedy mimopražských zaměstnanců (obchodní zástupci a dentální specialisté), kteří své pracovní aktivity povozují po celém území ČR.

Výsledky

Měřitelné výstupy projektu po ukončení představují:
1. Systém vzdělávání zaměstnanců s oveřením v praxi
2. Vyškolení zaměstnanci společnosti
3. Vzdělávací materiály v tištěné podobě
4. E-knihovna (e-learningová knihovna)