Základy automatizace

Automatizace představuje průběh různých výrobních, řídicích a jiných procesů bez přímého zásahu člověka. Přispívá ke zvyšování produktivity práce.

Read more

22.2.2021

Laser

Laser je zařízení na označování výrobků, při kterém je zesílený paprsek světla zaostřen na velmi malý bod a na značeném povrchu zanechá nesmazatelný kód.

Read more

22.2.2021

Měřící zařízení

Kontrolní zařízení jsou navrhována pro kontrolu kvality smontovaného výrobku, dosazení dílů, kompletnost montáže po jednotlivých dílech a zároveň se sleduje přesnost montáže.

Read more

12.2.2021

Programování PLC

PLC (z anglického programmable logic controller) je poměrně malý průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů – řízení strojů nebo výrobních linek.

Read more

12.2.2021

Macsa

Macsa je světovým výrobcem průmyslových laserů na označování a kódování výrobků.

Read more

3.2.2021

Technologické celky

Technologické celky jsou komplexní sestavy dílů, nebo zařízení postavených za určitým účelem.

Read more

3.2.2021

Programování robotů

Na programování průmyslových robotů je možné použít různé metody.

Read more

1.2.2021

Samolepící etikety

Samolepící etikety jsou štítky z lepivého materiálu (papír nebo plast s vrstvou lepidla) nalepené na výrobek nebo obal výrobku.

Read more

1.2.2021

Vláknový laser

Vláknový laser slouží k bezkontaktní značení výrobků. Aktivní médium je optické vlákno dopované prvky jako je erbium, ytterbium, neodym, dysprosium, praseodym, thulium a holmium.

Read more

21.1.2021

Etikety

Etikety jsou štítky s nějakou informací. Nacházejí se buď přímo na výrobcích, nebo na obalech výrobků a popisují různé parametry výrobku.

Read more

21.1.2021
LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022