Datamatrix

Datamatrix je dvourozměrný kód sestávající z černých a bílých „buněk“ uspořádaných do pravoúhlého tvaru, ve kterých je zakódována informace.

Read more

21.7.2020

QR Kód

QR kód je specifický dvourozměrný kód, sestávající z malých (většinou) černých a bílých čtverečků, ve kterých je zakódována informace.

Read more

21.7.2020

Offline značení

Offline značení systémy umožňují flexibilní značení i mimo výrobní linky. Mezi nejpoužívanější technologie offline značení patří ink-jet (značení inkoustem)

Read more

11.6.2020

Průmyslové značení

Průmyslové značení je proces, kterým se trvale označují výrobky informacemi jako sériová čísla, čísla dílů, datum spotřeby, čárový kód, 2d kód, DMC kódy…

Read more

11.6.2020

Pevnolátkový laser

DPSS lasery, neboli skupina laserů, která k úpravě vlnové délky využívají krystal. Nejrozšířenějším pevnolátkovým laserem je laser označovaný jako Nd:YAG.

Read more

11.6.2020

Výrobní šarže

Výrobní šarže je množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek. Cílem označování šarže výrobku je možnost zpětného dohledání.

Read more

11.6.2020

Gravírování do dřeva

Gravírování do dřeva je technologie, při které za pomocí CO₂ laseru dojde k odpaření svrchní vrstvy materiálu.

Read more

11.5.2020

Datum spotřeby

Datum spotřeby je forma značení, která určuje maximální doby použitelnosti výrobku či jeho zdravotní nezávadnost. Nejčastěji ho vídáme na obalech potravin.

Read more

11.5.2020

Gravírování

Gravírování je technologie, která nahrazuje ruční rytí.

Read more

9.5.2020

Laserové gravírování

Laserové gravírování je trvalá, velice přesná a bezkontaktní forma značení, která se využívá zejména v reklamním průmyslu.

Read more

9.5.2020
LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022