Pronájem značících zařízení může znamenat úsporu investičních nákladů při zvýšení produktivity.

Nabízíme krátkodobý i dlouhodobý pronájem značicích zařízení, tzv. full servis (operativní leasing, nebo outsourcing). Je to výhodný způsob, jak používat značicí technologii včetně servisních služeb. Krátkodobý pronájem dobře poslouží při nárazových nebo jednorázových zakázkách, kdy zákazník, který běžně neznačí své produkty, potřebuje označit nějakou jednotlivou šarži nebo sérii výrobků.

Pokud zvolíte pro financováni zařízení dlouhodobý pronájem, nebudete muset čerpat investiční prostředky. Sami si určíte dobu splácení 3, 4 nebo 5 let, během které budete mít zajištěnou pravidelnou údržbu a servis pronajatých strojů. Služba obsahuje jak provozní údržbu, tak i veškeré opravy. Pravidelná odborná péče o zařízení je zárukou jejich plné provozuschopnosti, úspory času a snížení provozních nákladu.

Po uplynutí doby pronájmu budete mít možnost zařízení odkoupit za zůstatkovou hodnotu do svého vlastnictví, nebo je můžete modernizovat uzavřením další pronájemní smlouvy na nové zařízení. Vaše stroje tak budou neustále ve výborném stavu, připravené podávat vysoké výkony a přispívat k produktivitě a konkurenceschopnosti Vaší firmy.

 


Jaké výhody přináší dlouhodobý pronájem?

Neinvestiční pokrytí potřeby značících strojů
 • rovnoměrné měsíční splátky po dobu trvání pronájmu
 • splátky pronájmu nájemce hradí z provozních prostředků bez nutnosti čerpání financí na investice
 • jednodušší schvalovací proces, neboť se nejedná o investice
 • splátky pronájmu je možno uplatnit v účetnictví jako nákladovou položku
Rychlé řešení bez vysoké finanční hotovosti
 • žádná jednorázová platba předem jako v případě finančního leasingu
 • nájemce dostane do užívání všechna potřebná zařízení pouze za jednu měsíční splátku
Snížení provozních nákladů
 • bezplatná ekologická likvidace odpadů vzniklých při údržbě a opravách
 • náklady a materiál spojený s předepsanou údržbou spadají do splátek pronájmu a přestávají být starostí a nákladovou položkou
Úspora režijních nákladů
 • redukce administrativy – veškeré náklady jsou zahrnuty v měsíční splátce
 • úspora prostředků na nákup náhradních dílů a s tím souvisejících nákladů na jejich skladování a evidenci
Ostatní výhody
 • absence problémů spojených s vyřizováním úvěru nebo leasingu
 • možnost komplexně a dlouhodobě finančně plánovat
 • možnost průběžného doplňování zařízení dle aktuální potřeby

Inkoustové značení šarže na obal

ukázka pronajaté tiskárny – aplikace na balení vzorků

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022
 
 

  Mám zájem o
  Dozvěděl jsem se o vás

   Napište nám zprávu